Peder sitter på hästen och fotograferas med en kvinna och en till häst