En häst och person fångade mitt i ett hopp på en tävling