Häst hoppar över ett hinder format som en klassisk "Londonbuss" vid OS i London 2012