Fem personer från det svenska teamet fångas på bild