En i förgrunden går genom en byggnad som är upplyst med lila i bakgrunden