Personer som fjantar sig vid ett hinder på tävlingsbanan