Peder och två män "dabbar" efter att Peder vunnit OS-medaljen