Peder på hästen med många personer runt om och publiken i bakgrunden vid OS