Två hästar hoppar samtidigt över en stenmur på en grässlätt vid havet