Fotografering av Lisen Fredricson och en häst med hinder i bakgrunden